Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới

Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới

Ở Việt Nam, Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 đã qui định điều dưỡng viên mới tốt nghiệp phải trải qua thời gian 9 tháng thực hành tại cơ sở khám ...

Không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa

Không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa

Ngày 9/7/2019 Bộ Y tế đã có công văn số 3928/BYT-K2ĐT về việc Không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa. Toàn văn công văn đơn vị xem tại: cvb-2019-3928-ngung dao tao CK dinh huongDownload

Chiến lược chính sách

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 816/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2012 phê duyệt “Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020". (more…)

Chiến lược chính sách

Thực hiện chủ trương công nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước, Bộ Y tế đã tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế phục ...

Thông tư quy định về Thử thuốc trên lâm sàng

Thông tư quy định về Thử thuốc trên lâm sàng

Ngày 29/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BYT Quy định về thử thuốc trên lâm sàng. Thông tư này quy định về việc ban hành, áp dụng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng; đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt thử ...