Lễ trao bằng và bàn giao bác sĩ chuyên khoa I khóa 8 thuộc Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn”

Lễ trao bằng và bàn giao bác sĩ chuyên khoa I khóa 8 thuộc Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn”

Ngày 20/02/2020, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ bàn giao 28 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khóa Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I khóa 8 trong tổng số 354 bác sĩ đang được đào tạo tại 03 trường Đại học Y Hà Nội, ...

Công văn hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa, bác sĩ nội trú của Bộ Y tế

Công văn hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa, bác sĩ nội trú của Bộ Y tế

Bộ Y tế ban hành công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 hướng dẫn công tác tuyển sinh Cchuyên khoa và Bác sĩ nội trú năm 2020 của Bộ Y tế. Tải công văn và phụ lục theo đường link: 1) Công văn số 622/BYT-K2ĐT: CV 622 BYT HD CK NT ...